Оперативен лизинг

PrintSend

Какво представлява?

Оперативният лизинг, за разлика от финансовия, е форма на договор, при която Лизингополучателят ползва вещта, предмет на договора, под наем.

Ползите за Вас:

  • Не се блокират основни средства на фирмата за покупка на автомобили
  • Отпада грижата за собствен автопарк, чиято поддръжка и продажба е специфична дейност.
  • Не се инвестира допълнително
  • Вноските по договора за оперативен лизинг се признават за разход на фирмата в целия си размер.
  • Възможност за ползване на данъчен кредит и връщане на ДДС
  • Фиксирани разходи, което позволява много точно планиране и управление на разходите за автомобилен парк
  • Винаги разполагате с нови автомобили в гаранция

Ние ще Ви помогнем, да намалите разходите на фирмата си, консултирайте се с нас:

Марк Казаков

Ръководител звено Продажби и Администрациятел: +359 2 40 82 627

E-mail: mkazakov@autofrance3000.com